Lahti-Bowling ry                                                                             27.9.2019

 

Veteraanikeilaajat

 

Pöytäkirja sääntömääräisestä vuosikokouksesta. 

 

Kokous pidettiin Lahdessa 24.9.2019 klo 13.00 Keilahallin ala-kerran kabinetissa.

Läsnä oli 9 henkilöä.

 

1 §  Kokouksen avaus.

Veteraanikeilaajien puheenjohtaja Jaakko Virkajärvi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Hän myös kiitti kaikkia aktiivisuudesta kuluneella kaudella.

 

2 § Valittiin kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

                      Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Virkajärvi ja sihteeriksi Pekka Toijala.

 

3 § Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Metso ja Mirjam Kajakoski.

He toimivat myös ääntenlaskijoina.

 

4 § Vuosikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                      Vuosikokous todettiin sääntöjen 5 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja                    päätösvaltaiseksi.

 

5 § Käsiteltiin johtokunnan antama toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Veteraanikeilaajien sihteeri Pekka Toijala luki johtokunnan antaman toimintakertomuksen, sihteeri korjaa pari lyöntivirhettään. Toimintakertomus tulee nähtäville nettiin veteraanien sivustoille.

Rahastonhoitaja Pirkko Ala-Lehtimäki esitteli tilit ja tilinpäätöksen. Kauden tulos oli 1629,83 €:a ylijäämäinen, kauden alussa korotetut maksut vaikuttivat asiaan.

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto, jossa ei ollut mitään huomautettavaa.

 

6 § Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle.

 

7 § Valittiin veteraanikeilaajien puheenjohtaja vuodeksi eteenpäin ja kaksi jäsentä johtokuntaan    kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle

Puheenjohtaja: Jaakko Virkajärvi (2019 - 2020). 

Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä Sulo Hietala ja Virve Valtasaari valittiin uudelleen (kaksivuotiskausi). Varsinaisina jäseninä jatkavat Pirkko Ala-Lehtimäki ja Pekka Toijala vuoden.

Raimo Toiviainen ja Pentti Metso jatkavat johtokunnan varajäseninä.

Puheenjohtaja totesi usean johtokunnan jäsenen olleen virassaan pitkän ajan, joten kauden aikana on valmisteltava tulevaisuutta ja saatava toimintaan mukaan nuorempia veteraaneja. 

8 § Valittiin kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.                 Toiminnantarkastajat: Marja Haavisto ja Raimo Pohjanlahti                            Varatoiminnantarkastajat: Kyösti Lintunen ja Paavo Kosonen

 

9 § Käsiteltiin toiminnan ja talouden suuntaviivat

Pekka Eskolan laatima kauden kilpailuohjelma aikatauluineen on ollut nähtävillä  ilmoitustaululla ja myös netissä. Syyskausi lopetetaan Harjulassa 17.12.2019 ??? ruokailun ja pikkujoulun merkeissä ja kevätkauden viimeinen tapahtuma on 5.5.2020 kelahallilla, silloin jaetaan kevään palkinnot ja keilataan cup-finaalit.

Rahastonhoitaja esitteli kauden talousarvion ( 1200,00 euroa ylijäämäinen), joka perustuu keilakaudella 2019 – 2020 perittäviin maksuihin (§ 10). Hyväksyttiin taloudenhoitajan ehdotus pienistä korotuksista cupin ja liigan palkintoihin.

Veteraanien SM-kilpailuihin Tampereelle ei ole budjetoitu kustannuksia, Sulo Hietala selvittää kisajärjestäjien kanssa mahdollisuutta varata yksi täysi kilpailuvuoro pe 13.3 klo 13, yhteinen bussikuljetus.

 

10 § Keilakaudelta perittävät maksut. 

Johtokunnan esitys keilakauden 2019 – 2020 maksuiksi hyväksyttiin:

jäsenmaksu 15 € (sisältyy kinkkukisa), liittymismaksu 7 €, tiistaikilpailu syyskausi 10 € ja kevätkausi 10 €  ja ratamaksu 9,00 €/kerta, ainaisjäsenmaksu 150 €.

 

11 § Muut asiat.

Muita asioita ei ollut jätetty kokoukselle käsiteltäväksi.

                     

12 § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Jaakko Virkajärvi kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 14.5.

                                           

Kokouksen vakuudeksi                      Jaakko Virkajärvi                                     Pekka Toijala

                      kokouksen puheenjohtaja                         kokouksen sihteeri

 

Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina, olemme tarkastaneet pöytäkirjan

 

                      Lahdessa     27 pnä  syyskuuta 2019       

 

.

 

                     

                      Pentti Metso                                             Mirjam Kajakoski